"NAGY SUMMERFEST KVÍZ"

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. A „Nagy Summerfest-kvíz” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője:

a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár (székhelye: 2316, Tököl, Kossuth Lajos utca 66.; adószám: 16795671-2-13) (a továbbiakban: „Szervező”)

2. A részvételi feltételek:

A nyereményjáték a Szervezőhöz tartozó Summerfest Tököl elnevezésű Facebook oldalon bárki számára nyitottan kerül meghirdetésre egy űrlap formájában.

A nyereményjátékban részt vehet az a Játékos, aki a Szervező által biztosított űrlapot megfelelően (név, e-mail cím és telefonszám megadásával), minden kérdésre helyesen válaszolva hiánytalanul kitölti és azt a „Küldés” gombra kattintva eljuttatja a Szervezőhöz legkésőbb 2019. augusztus 10. éjfélig.

A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele a jelen Részvételi Feltételek, valamint az adatkezelési feltételek elfogadása és hozzájárulás a nyertes nevének a Szervezőhöz tartozó Summerfest Tököl Facebook oldalon való közzétételéhez.

A Szervező a Nyereményjáték lebonyolításához a Google Űrlapok alkalmazást használja, a Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja az alkalmazásra vonatkozó Adatvédelmi Irányelveket és Általános Szerződési Feltételeit.

A Szervező a jelen Részvételi Feltételeket a Sorsolás időpontjáig a https://summerfest.tokol.hu/kviz/ oldalon folyamatosan elérhetővé teszi. A Sorsoláson résztvevő játékosok kötelesek tájékozódni a Részvételi Feltételek rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ha a játékos a jelen Részvételi Feltételekben foglalt feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Sorsolásból automatikusan kizárásra kerül. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban semmilyen panaszügyintézést, levelezést nem folytat.

3. A Sorsolás helye és ideje, a nyeremény:

A Sorsolás helyszíne: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 66., a Művelődési Központ és Könyvtár székhelye

A Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 11.

A résztvevők között a megjelölt napon 3 db augusztus 13-i napijegy (Kolo zenekar + Cimbalom és tárogató, mint Hungarikum + talpalávaló), amelynek értéke elővételben 1000 Ft, helyszínen 1500 Ft, 3 db augusztus 14-i napijegy (Cimbaliband koncert+ Lajkó Félix koncert + talpalávaló), amelynek értéke elővételben 2000 Ft, helyszínen 2500 Ft és 5 db a fesztivál teljes időtartamára érvényes bérlet kerül kisorsolásra, amelynek értéke 5500 Ft / db.

A Sorsolás zártkörű.

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem visszatéríthető. A Sorsolás menetében, szabályaiban, valamint a nyeremény tárgyában történő bármilyen változtatás joga a Szervezőt megilleti.

A nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése a Szervezőt terheli.

4. A Sorsolás menete:

A résztvevők közül a Szervező 11 fő nyertest sorsol ki. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Nyereményjáték bármely feltételét megváltoztassa, vagy azt nyertes hirdetése nélkül bármikor lezárja. A Szervező a nyertest legkésőbb a Sorsolást követő napon, azaz 2019. augusztus 12. napján az űrlapon megadott telefonszámon és e-mail címen értesíti. Ha a Sorsoláson kiválasztott nyertes értesítése a megadott telefonszámon vagy e-mail címen nem lehetséges, vagy az értesítéskor nem fogadja el a nyereményt vagy nem járul hozzá nevének a fent hivatkozott honlapon és közösségi oldalon történő nyilvános közzétételéhez, úgy a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át. A nyereményt a nyertes 2019. augusztus 13-tól augusztus 20-ig veheti át a Tököli Művelődési Központ és Könyvtárban minden nap reggel 9 és 20 óra között. A nyeremény átadásának késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, azzal kapcsolatban semmilyen panaszügyintézést, levelezést nem folytat.

5. Adatkezelési szabályok:

5.1. A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő elfogadja a jelen Részvételi Feltételeket, különösen az itt rögzített adatkezelési szabályokat. A Sorsolást követően a résztvevők által megadott személyes adatokat a Szervező a továbbiakban nem kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A nyertes személyes adatai a név, a telefonszám és az e-mail cím a nyeremények átadását követően, legkésőbb 2019. augusztus 21-én törlésre kerülnek.

A nyertes a nyeremény átvételének feltételeként hozzájáruló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy nevét a Szervező a 2. pont alatt meghatározott módon és felületen nyilvánosságra hozza, azt határozatlan időtartamig promóciós céllal kezelje.

5.2. A Sorsolás során megvalósuló adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A Szervezőtől tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása. Jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat a résztvevő a személyes adatok kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy bírósághoz fordulhat a résztvevő. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

6. Egyéb rendelkezések:

A nyereményt csak a nyertes veheti át, a nyeremény átvételének jogát másra átruházni nem lehet.

Tököl, 2019. augusztus 05.